Registrer deg som kunde

Det er enkelt å registrere seg som ny kunde, fyll ut skjemaet så tar vi kontakt.

KOKEPÅBUD fra 06.10.2022 kl. 12.00

Rissa Vannverk SA innfører kokepåbud på drikkevannet grunnet vedlikehold av renseanlegget. Forventes å vare i ca.10 dager. Ny SMS og info her på hjemmesiden kommer når kokepåbudet er opphevet. Vi anmoder samtidig abonnentene om å spare på vannet. Det blir satt ut tank...

les mer

Andelsinnskudd 2021

Vedtekter

Årsmeldinger

Innmeldingsskjema for Rissa Vannverk AL

Plassering av hovedkran

Jeg er oppmerksom på at denne tegningen er bindende. Jeg plikter å betale det andelsinnskudd og anleggsbidraget som styret fastsetter i henhold til gjeldende regler før jeg blir tilknyttet. Jeg er også klar over at jeg plikter å betale de årlige vannavgifter og følge de regler som gleder for andelseierne i Rissa Vannverk etter lagets vedtekter.

6 + 12 =

Kontaktpersoner og Styret

Styreleder - Ragnar Aasan

Adresse: Naustveien 62, 7100 Rissa
E-post: post@rissa-vannverk.no
mobil: 952 10 849 

Pallin AS - Leverandør
Trond Pallin

Telefon: 73 85 15 24    Mobil: 918 39 848 

Ingeniørvakta - Rissa Kommune

Telefon: 73 85 27 00    Mobil: 915 15 115 

Hele styret

 

Styreleder

Ragnar Aasan

Adresse: Naustveien 62, 7100 Rissa
E-post: post@rissa-vannverk.no
Mobil: 952 10 849

Nestleder

Hilde Sandvik Trøen

Adresse: Dørndalsveien 637, 7100 Rissa
E-post: hst@servi.no
Mobil: 99752741

 

Sekretær og styremedlem
Ingunn Flytør

Adresse: Ytre Ringvei 6, 7100 Rissa
E-post: ingunn.flytor@fosenyard.com 
Mobil: 930 49 122

 

Styremedlem

Ketil Sunde

Adresse: Skaugdalsveien 242

ketilsunde99@gmail.com
Mobil: 97768015

 

Styremedlem

Ivar Asbjørn Fallmyr

E-post: ifallmyr@broadpark.no
Telefon: 95771993

 

Varamedlem

Frode Sørli

Hanehaugveien 19

epost: frode.sorli69@gmail.com

Telefon: 48098916

 

KONTAKTSKJEMA

Melding fra hjemmesiden