Registrer deg som kunde

Det er enkelt å registrere seg som ny kunde, fyll ut skjemaet så tar vi kontakt.

Vannavgifter

Spyling av vannledninger / vannavstegning

Vedlikehold av hovedvannledningene blir utført i perioden 12.09.2023 til 27.09.2023 mellom klokken 20.00 og 04.00 alle dager. Etter vannet er påkoblet igjen, tapp ut i kaldtvannskran nær ditt hovedinntak til eventuell misfarging av vannet er borte. Det kan også være...

les mer

Omorganisering i Rissa Vannverk SA

Styret har over periode vurdert driftsmodellen til Rissa Vannverk. Det har historisk, frem til dagens dato, vært styreformann og senere styreleder som har fungert som daglig leder. Dette kommer frem av vedtektene §10 – Styrets oppgaver –«så lenge det ikke er ansatt...

les mer

Innmeldingsskjema for Rissa Vannverk AL

Plassering av hovedkran

Jeg er oppmerksom på at denne tegningen er bindende. Jeg plikter å betale det andelsinnskudd og anleggsbidraget som styret fastsetter i henhold til gjeldende regler før jeg blir tilknyttet. Jeg er også klar over at jeg plikter å betale de årlige vannavgifter og følge de regler som gleder for andelseierne i Rissa Vannverk etter lagets vedtekter.

13 + 3 =

Kontaktpersoner og Styret

Daglig leder Rissa Vannverk SA: Ragnar Aasan

Adresse:  7100 Rissa
E-post: post@rissa-vannverk.no
mobil: 952 10 849 

Styreleder - Hilde Sandvik Trøen

Adresse: Dørndalsveien 637, 7100 Rissa
E-post: post@rissa-vannverk.no
mobil: 997 52 741 

Pallin AS - Leverandør
Trond Pallin

Telefon: 73 85 15 24    Mobil: 918 39 848 

Hele styret

 

Styreleder

Hilde Sandvik Trøen

Adresse: Dørndalsveien 637, 7100 Rissa
E-post: hst@servi.no
Mobil: 99752741

Nestleder

Ketil Sunde

Adresse: Skaugdalsveien 242, 7100 Rissa
E-post: ketilsunde99@gmail.com
Mobil: 97768015

 

Sekretær og styremedlem
Ingunn Flytør

Adresse: Ytre Ringvei 6, 7100 Rissa
E-post: ingunn.flytor@fosenyard.com 
Mobil: 930 49 122

Styremedlem

Ragnar Aasan

Adresse: Naustveien 62, 7100 Rissa

Mobil: 92646841

 

Styremedlem

Ivar Asbjørn Fallmyr

E-post: ifallmyr@broadpark.no
Telefon: 95771993

 

Varamedlem

Frode Sørli

Hanehaugveien 19

epost: frode.sorli69@gmail.com

Telefon: 48098916

 

KONTAKTSKJEMA

Melding fra hjemmesiden

8 + 15 =