Vannlekkasje på renseanlegget

Vannlekkasje på renseanlegget

Vi har hatt en mindre vannlekkasje på renseanlegget i dag 28.10.18,dette har medført en stopp på pumpene som leverer vann til bla. Årnset vest.Dette er nå under utbedring og vannet er snart tilbake.
Fortsatt kokeanbefaling

Fortsatt kokeanbefaling

Ombyggingen av renseanlegget er nå ferdigstilt. Det vil imidlertid gå noen dager før vannet i ledningsnettet er utskiftet. Nye vannprøver tas på mandag, og svar på disse forventes tidligst på ettermiddagen tirsdag 16.10.18. Opphør av kokeanbefaling blir kunngjort så...
Viktig informasjon fra Rissa Vannverk SA

Viktig informasjon fra Rissa Vannverk SA

Informasjon fra Rissa Vannverk SA: Fra mandag 1. oktober tom fredag 5. oktober 2018 vil avsluttende arbeider med oppgradering av renseanlegget foregå. I denne perioden og noen dager fremover vil vannet bli noe farget. Arbeidet tar noe lengere tid enn beregnet, og det...