Kokepåbud 7. Januar 2018

Fra tirsdag 8. januar og utover uken vil det foregå vedlikeholdsarbeider på renseanlegget som medfører at drikkevannet ikke blir renset på normal måte. I denne perioden blir råvannet kun tilsatt klor og man kan da få noe avvik bl. a i farge. For å være på den helt...