Spyling av vannledninger August 2019

Vi er nå igang med spyling av vannledningsnettet. Arbeidet forventes avsluttet i uke 36. Det kan oppleves noe lukt av klor i denne perioden da det blir tilsatt klor i forbindelse med spylingen. Etter at spylingen er avsluttet er det viktig at du tapper ut kaldtvann i...