Leiraområdet/Føll/Garmo/Foss/Rokset og Bakøy

22.01.2020 ( Onsdag ) vil det bli utført vedlikehold på vannledningsnettet som forsyner Leiraområdet/Føll/Garmo/Foss/Rokset og Bakøy. Det vil i perioder være redusert vanntrykk. Noen abonnenter kan bli blir helt uten vann. Arbeidet forventes avsluttet innen kl. 18.00...