Spyling av vannledninger

Vi starter opp med spyling av vannledningsnettet 30.08.2020. Følgende områder blir berørt: Årnsetfeltet, Dyrendahl – Solem, Leiraområdet, Flyta og Føll – Rokseth. Berørte abonnenter blir varslet med SMS. Tapp godt ut i kaldvannskrane etter at vannet kommer...