Spyling av vannledninger / vannavstegning

Vedlikehold av hovedvannledningene blir utført i perioden 12.09.2023 til 27.09.2023 mellom klokken 20.00 og 04.00 alle dager. Etter vannet er påkoblet igjen, tapp ut i kaldtvannskran nær ditt hovedinntak til eventuell misfarging av vannet er borte. Det kan også være...

Omorganisering i Rissa Vannverk SA

Styret har over periode vurdert driftsmodellen til Rissa Vannverk. Det har historisk, frem til dagens dato, vært styreformann og senere styreleder som har fungert som daglig leder. Dette kommer frem av vedtektene §10 – Styrets oppgaver –«så lenge det ikke er ansatt...

Vedlikehold ledningsnett / vannavstegning 2023

Vedlikehold av hovedvannledningene blir utført i perioden 12.09.2023 til 27.09.2023 mellom klokken 20.00 og 04.00 alle dager. Etter vannet er påkoblet igjen, tapp ut i kaldtvannskran nær ditt hovedinntak til eventuell misfarging av vannet er borte. Det kan også være...