Alle andelseiere innkalles med dette til Årsmøte for 2020. Møtet avholdes den 17.03.2021 kl. 19.00 i Auditoriet på Åsly Skole, benytt hovedinngangen og møt presis ! Minner om at dersom noen av andelseierne har en sak som ønskes tatt opp, og behandlet av årsmøtet, må den sendes inn til styret senest 1 mnd. før møtet, d.v.s. innen 17.02.2021. Saksliste og årsmøtepapirer blir lagt ut her på hjemmesiden. Det blir IKKE servering etter møtet grunnet Covid – 19 restriksjoner ved Åsly skole.

Rissa Vannverk Årsmøtepapirer 2020.pdf