Rissa Vannverk SA innkaller andelseierne til årsmøte den 20.03.2024 kl. 19.00 i Rissa Skytterlags lokaler i Basishallen.

Alle andelseiere innkalles med dette til Årsmøte for 2023. Møt presis ! Saker som ønskes tatt opp, og behandles av årsmøtet, må sendes inn til styret senest 1 mnd. før møtet, d.v.s. innen 20.02.2024. Saksliste og årsmøtepapirer finner du her: Årsmøtepapirer2023_ Rissa Vannverk