KOKEPÅBUD fra 17.06.2024 kl. 12.00

Grunnet vedlikeholdsarbeider innfører vannverket kokepåbud for alt drikkevann fra 17.06.2024 kl. 12.00. Kokepåbudet forventes å vare i ca. 1 – 2 uker. Vi anmoder abonnentene om å spare på vannet i perioden fra den 16.06.2024 kl. 20.00 og til den 18.06.2024 kl....

Betaling av vannavgift 2024

Regningene på årets vannavgift er under utsending, med forfall omkring 20.06.2024, ønsker du å dele opp beløpet, ta kontakt pr. epost : post@rissa-vannverk.no eller ring tlf: 952 10 849 senest innen forfall.

Årsmøte Rissa Vannverk SA avholdes 20.03.2024

Rissa Vannverk SA innkaller andelseierne til årsmøte den 20.03.2024 kl. 19.00 i Rissa Skytterlags lokaler i Basishallen. Alle andelseiere innkalles med dette til Årsmøte for 2023. Møt presis ! Saker som ønskes tatt opp, og behandles av årsmøtet, må sendes inn til...

Spyling av vannledninger / vannavstegning

Vedlikehold av hovedvannledningene blir utført i perioden 12.09.2023 til 27.09.2023 mellom klokken 20.00 og 04.00 alle dager. Etter vannet er påkoblet igjen, tapp ut i kaldtvannskran nær ditt hovedinntak til eventuell misfarging av vannet er borte. Det kan også være...