KOKEPÅBUD fra 06.10.2022 kl. 12.00

Rissa Vannverk SA innfører kokepåbud på drikkevannet grunnet vedlikehold av renseanlegget. Forventes å vare i ca.10 dager. Ny SMS og info her på hjemmesiden kommer når kokepåbudet er opphevet. Vi anmoder samtidig abonnentene om å spare på vannet. Det blir satt ut tank...

Vedlikehold ledningsnett / vannavstegning

Spyleplan 2022   Vi skal utføre vedlikehold av hovedledningsnettet de kommende ukene. Dette medfører dessverre avstenging av vannet i perioder. Vi beklager de ulempene dette eventuelt måtte medføre. Berørte abonnenter blir varslet med SMS, men husk å informer din...