KOKEPÅBUD fra 04.09.2023 kl. 09.00

Grunnet vedlikeholdsarbeider innfører vannverket kokepåbud for alt drikkevann fra 04.09.2023 kl. 09.00. Kokepåbudet forventes å vare i ca. 1 – 2 uker. Vi anmoder abonnentene om å spare på vannet i perioden fra den 03.09.2023 kl. 20.00 og til den 05.09.2023 kl....

KOKEPÅBUD fra 06.10.2022 kl. 12.00

Rissa Vannverk SA innfører kokepåbud på drikkevannet grunnet vedlikehold av renseanlegget. Forventes å vare i ca.10 dager. Ny SMS og info her på hjemmesiden kommer når kokepåbudet er opphevet. Vi anmoder samtidig abonnentene om å spare på vannet. Det blir satt ut tank...