Vi opplever et veldig høyt vannforbruk nå, og vi må anmode om å begrense forbruket da vannverket ikke klarer å produsere nok vann. Hvis ikke overforbruket reduseres, må vi dessverre innføre vanningsforbud.