Årsmøte for Rissa Vannverk SA avholdes 16.03.2022 klokken 19.00 i Rissa Skytterlags lokaler i basishallen.

Alle andelseiere innkalles med dette til Årsmøte for 2020. Møt presis ! Saker som ønskes tatt opp, og behandles av årsmøtet, må sendes inn til styret senest 1 mnd. før møtet, d.v.s. innen 16.02.2022. Saksliste og årsmøtepapirer ligger her:

Årsmøtepapirer 2021