Alle andelseiere innkalles med dette til Årsmøte for 2019. Møtet avholdes den 25.03.2020 kl. 19.00 i Rissa Skytterlags lokaler i Basishallen. Minner om at dersom noen av andelseierne har en sak som ønskes tatt opp, og behandlet av årsmøtet, må den sendes inn til styret senest 1 mnd. før møtet, d.v.s. innen 25.02.2020. Saksliste og årsmøtepapirer blir lagt ut her på hjemmesiden senest 10 dager før møtet. Det blir enkel servering etter møtet.