Årsmøte for Rissa Vannverk SA avholdes 22.03.2023 klokken 19.00 i Rissa Skytterlags lokaler i basishallen.

Alle andelseiere innkalles med dette til Årsmøte for 2022. Møt presis ! Saker som ønskes tatt opp, og behandles av årsmøtet, må sendes inn til styret senest 1 mnd. før møtet, d.v.s. innen 22.02.2023. Saksliste og årsmøtepapirer: RV – Årsmøtepapirer for årsmøte 22032023