Fra tirsdag 8. januar og utover uken vil det foregå vedlikeholdsarbeider på renseanlegget som medfører at drikkevannet ikke blir renset på normal måte. I denne perioden blir råvannet kun tilsatt klor og man kan da få noe avvik bl. a i farge.
For å være på den helt sikre siden, pålegger vannverket koking av alt vann som skal brukes til mat og drikke. Dette pålegg gjelder inntil varsel om opphør av koking blir gitt. Det blir også sendt SMS-varsel til alle abonnentene . >>Les Folkehelseinstituttets veiledning «Hva bør du gjøre når du får kokepåbud fra vannverket?»
Det vil bli satt ut tankvogner med rent vann ved Rissa sykehjem og på Rådhusplassen, slik at de abonnenter som har behov for dette kan hente vann til drikkeformål.

Kapasiteten på levering av vann på nettet er imidlertid som normalt.