Rissa Vannverk SA innfører kokepåbud på drikkevannet grunnet vedlikehold av renseanlegget. Forventes å vare i ca.10 dager. Ny SMS og info her på hjemmesiden kommer når kokepåbudet er opphevet. Vi anmoder samtidig abonnentene om å spare på vannet. Det blir satt ut tank med vann av drikkevannskvalitet på Rådhusplassen og på parkeringsplassen ved Rein Kirke. Vi beklager de ulempene dette eventuelt måtte medføre.