Grunnet vedlikeholdsarbeider innfører vannverket kokepåbud for alt drikkevann fra 17.06.2024 kl. 12.00. Kokepåbudet forventes å vare i ca. 1 – 2 uker. Vi anmoder abonnentene om å spare på vannet i perioden fra den 16.06.2024 kl. 20.00 og til den 18.06.2024 kl. 18.00. SMS blir utsendt til andelseierne når kokepåbudet er opphevet. Drikkevann kan hentes fra tank utsatt på Rådhusplassen. Husk å informer alle i din husstand, samt eventuelle leietakere og besøkende.