Oppdatert informasjon fra Rissa vannverk SA:

Arbeidet på renseanlegget er noe forsinket ift opprinnelig tidsplan.
Status nå er at man i løpet av ettermiddagen i dag starter opp renseanlegget igjen i normal produksjon.
Det vil nok ta et par  dager før alt vann er skiftet ut i ledningsnett og bassenger.
Vannprøver tas ut mandag 4. juni og resultat forventes dagen etter.
Opphør av kokeanbefaling vil tidligst varsles da.

 

Styret i Rissa Vannverk SA