Informasjon fra Rissa Vannverk SA:

Fra mandag 28. mai tom onsdag 30. mai vil det foregå arbeider på vannverkets renseanlegg. I denne perioden kan vannet bli noe farget.

For å være på den helt sikre siden, anbefaler vannverket i samråd med Mattilsynet at vann som skal brukes til mat og drikke, bør kokes før bruk. Denne anbefalingen gjelder inntil varsel om opphør av koking blir gitt fra vannverket. Det blir også sendt SMS-varsel til alle abonnentene . >>Les Folkehelseinstituttets veiledning «Hva bør du gjøre når du får kokepåbud fra vannverket?»

Kapasiteten på levering av vann er som normalt.