Vi har i dag fått svar på vannprøver tatt i går 04.06.2018. Disse er helt fine og vi opphever dermed anbefalingen om koking.

Styret i Rissa Vannverk SA05