Vi er nå igang med spyling av vannledningsnettet. Arbeidet forventes avsluttet i uke 36. Det kan oppleves noe lukt av klor i denne perioden da det blir tilsatt klor i forbindelse med spylingen. Etter at spylingen er avsluttet er det viktig at du tapper ut kaldtvann i kranen nærmest mulig vanninntaket ditt. Det kan også være behov for å rense sil i alle dine vannkraner. Se hvilket område som er berørt:

Spyling av vannledninger uke 34 2019