Vedlikehold av hovedvannledningene blir utført i perioden 12.09.2023 til 27.09.2023 mellom klokken 20.00 og 04.00 alle dager. Etter vannet er påkoblet igjen, tapp ut i kaldtvannskran nær ditt hovedinntak til eventuell misfarging av vannet er borte. Det kan også være behov for å rengjøre sil i kranen etterpå. Disse områdene er IKKE berørt: Langseter- Dørndalen- Skaugdalen – Føll -Leiraområdet- Baustad – Årnsetfeltet. Se spyleplan:

Spyleplan. 2023