Spyling av vannledninger 2021  Vi skal utføre vedlikehold av hovedledningsnettet de kommende ukene. Dette medfører dessverre avstenging av vannet i perioder. Vi beklager de ulempene dette eventuelt måtte medføre. Berørte abonnenter blir varslet med SMS, men husk å informer din familie og eventuelle leietakere. Tapp godt ut i en kaldtvannskrane nært hovedinntaket etter at vannet kommer tilbake. Det kan være behov for å rense sil i kraner. Se oppsett i denne linken: Spyling av vannledninger 2021