Informasjon fra Rissa Vannverk SA: Fra mandag 1. oktober tom fredag 5. oktober 2018 vil avsluttende arbeider med oppgradering av renseanlegget foregå. I denne perioden og noen dager fremover vil vannet bli noe farget. Arbeidet tar noe lengere tid enn beregnet, og det vil også ta noe tid før alt vannet er skiftet ut I ledningsnettet. Nye vannprøver blir tatt over helga og svar på disse er forventet iløpet av neste uke. Anbefaling om koking blir tidligst opphevet da. For å være på den helt sikre siden, anbefaler vannverket i samråd med Mattilsynet at vann som skal brukes til mat og drikke, bør kokes før bruk. Denne anbefalingen gjelder inntil varsel om opphør av koking blir gitt fra vannverket. Det blir også sendt SMS-varsel til alle abonnentene. >>Les Folkehelseinstituttets veiledning «Hva bør du gjøre når du får kokepåbud fra vannverket?» Det vil i tillegg bli satt ut tankvogner med rent vann ved Rissa sykehjem og på Rådhusplassen, slik at de abonnenter som har behov for dette kan hente vann til drikkeformål. Kapasiteten på levering av vann på nettet til øvrige formål er imidlertid som normalt. Styret Rissa Vannverk SA